Konflikter i regionen

Tag vare på dine ansatte

På hospitalerne og i socialpsykiatrien er mange medarbejdere under et stort dagligt pres. Kontinuerlige forandringer, tidspres og økonomiske besparelser vejer tungt på den enkelte ansattes skuldre, når det gælder om at give en optimal pleje og behandling til den enkelte patient. Det giver uundgåeligt mange alvorlige konflikter, der, hvis de ikke løses, yderligere belaster arbejdsdagen. Konflikterne kommer også let til at belaste dig som leder.
 
At bringe en konflikt til ophør giver dig og dine ansatte mulighed for at nå jeres faglige mål.

Tag vare på dine ansatte

Konflikter koster tid, energi og menneskelige ressourcer. Eller sagt med andre ord blod, sved og tårer.
Vær den person, der sørger for, at situationen kommer på ret køl igen, så de involverede parter atter trives i deres jobfunktion.  Hurtigt og positivt. Kontakt mig her.

Sådan løser jeg konflikten

Vi starter med en kort samtale i telefonen eller kommunikerer via mail. Her fortæller du om situationen, så jeg får indblik i, hvilken konflikt der er tale om, hvem de implicerede er osv. Derefter aftaler vi tid og sted for selve mediationen.
Herunder finder du et eksempel på forløbet.

 1. Parternes frie fortælling
  Mediationen starter med en introduktion til selve konflikten, hvor hver enkelt deltager fortæller om sin oplevelse af situationen. Jeg stiller opklarende spørgsmål for at få sagen belyst så grundigt som muligt, mens resten af deltagerne lytter og prøver at forstå konflikten set fra en andens synspunkt. Det handler ikke om at finde modargumenter til det sagte, men derimod om at lytte objektivt.
 2. Afdækning af behov, bekymringer og interesser
  Her får den enkelte lov at sætte ord på det vigtigste fra den frie fortælling. Hvilke behov har vedkommende, hvad bekymrer personen mest, og hvilke interesser har vedkommende i forhold til løsning af konflikten. Igen lytter resten af deltagerne.
 3. Fælles brainstorm
  I fællesskab kommer deltagerne med gode idéer til løsning af konflikten. Her skal alle tænkelige forslag på bordet – uden censur.
 4. Udfærdigelse af handlingsplan
  Her forsøger deltagerne at sammensætte en realistisk handlingsplan ud fra alle idéerne fra den tidligere brainstorm. Vi tager forslagene op, ser på dem enkeltvis og vurderer om de kan fungere som de er, om de skal modificeres lidt, eller om forslaget ikke er muligt at få til at fungere.
 5. Indgåelse af aftale
  Vi aftaler, hvornår og hvordan handlingsplanen skal integreres i det daglige. Vi taler også om hvad I bør gøre, hvis aftalen ikke overholdes samt booker et eventuelt opfølgningsmøde.

At bringe en konflikt til ophør sparer ressourcer og giver fornyet energi til at nå foreningens målsætning.

Det med småt

 

Hvor lang tid tager en konfliktmægling?

Typisk vil en konflikt kunne løses på en dag – kort eller lang, afhængig af konfliktens omfang og antal deltagere. Ofte vil det være en god idé med et opfølgende møde.

 

Hvad koster det?

Se min prisliste her eller kontakt mig.

 

Praktisk information

På selve dagen for konfliktmæglingen kommer jeg ca. 45 minutter før start. I anviser et lokale og sørger for flipover eller tavle med skriveredskaber. I sørger også for forplejning i løbet af dagen.

Transportudgifter afholdes af kunden.

En anden mulighed er at leje et ugeneret mødelokale med forplejning på Nupark hvor jeg har kontor.

Kontakt mig

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak enten via telefon, mail eller kontaktformularen nederst på siden.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Leila Boel
Telefon: 40 11 54 05
E-mail: info@leilaboel.dk