Priser og samhandelsbetingelser

Se prisen for en upartisk og professionel konfliktmægling

Normal timepris

1.400 kr. ekskl. moms

Mulighed for klippekort

Antal timer Timepris Total pris
15 1.350 kr. 20.250 kr.
25 1.300 kr. 32.500 kr.
50 1.250 kr. 62.500 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Aftale om X antal timer pr. uge/mdr. – bed om tilbud her

Har I andre ønsker – kontakt mig

Samhandelsbetingelser

Fortrolighed
Alt hvad der foregår på møder med mig, forbliver fortroligt. Eventuel videregivelse til andre sker kun hvis den/de der deltager, ser et formål med det og er indforstået.

Priser og betaling
Alle priser er angivet i danske kroner og er eksklusive moms.
Betalingsfristen er 8 dage netto efter fremsendelse af faktura.
Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 DKK.

Aftalebetingelser og fortrydelsesret
Alle aftaler sendes pr. e-mail og er bindende efter accept.
Hvis en indgået aftale aflyses fra min side – f.eks. på grund af sygdom – bliver I tilbudt en tilsvarende ydelse på et andet tidspunkt, eller får refunderet/annulleret det fulde aftalte beløb.
Ønsker I at rykke tidspunktet for ydelsen, finder vi ud af det.
Aflyser I mere end 14 dage før det aftalte starttidspunkt for ydelsen, får I refunderet 50 % af det fulde beløb. Aflyser I mindre end 14 dage før starttidspunkt, får I ingen betaling retur.
Ønsker I, imod forventning, at afslutte samarbejdet undervejs i en proces, afregnes både de leverede og planlagte ydelser.

Klippekort
Klippekort, på det aftalte antal klip til den aftalte pris, faktureres og betales, før samarbejdets begyndelse.
Klippekortet er gyldigt i 1 år fra købsdato. Det tilhører din virksomhed og kan ikke overdrages til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Disclaimer
Alle ydelser og materialer er baserede på mine erfaringer og på den viden, jeg har tilegnet mig via uddannelse og praktisk erfaring. Alt skal derfor betragtes som inspiration, viden og værktøjer, der stilles til rådighed uden nogen form for garanti.

Mediator Leila Boel

Leila Boel
“Det er godt for bundlinjen og for medarbejdernes psykiske velvære. Ikke alene minimerer du risikoen for medarbejderflugt, stress og langtidssygemeldinger – du får også øget engagement og energi.”

Find mig på LinkedIn

Udbyg dit netværk og følg med, når jeg poster tips og tricks, der kan hjælpe dig med at forebygge konflikter.
Find mig

Kontakt mig

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak enten via telefon, mail eller kontaktformularen nederst på siden.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Leila Boel
Telefon: 40 11 54 05
E-mail: info@leilaboel.dk