Mine metoder

Her får du indblik i det teoretiske fundament bag min rådgivning

Grundlæggende bygger min tilgang til organisationsrådgivning på en helt naturlig forståelse og interesse for mennesker og deres indbyrdes relationer. Dertil kommer en række veldokumenterede metoder og principper.

Mit mål er altid at højne arbejdsglæde, effektivitet og motivation, så din virksomhed eller organisation kommer styrket ud efter et forløb med mig. 

TT38 talenttest

TT38 talenttesten indeholder 220 positive og parrede udsagn, som tager 30-40 minutter at besvare. Til hver test følger en 20 siders rapport samt en mundtlig tilbagemelding af godt en times varighed.

En TT38 test hjælper med at afklare, hvordan forskellige talenter udnyttes bedst muligt. Jeg kortlægger uforløste potentialer, sætter talenter i spil og optimerer tværorganisatorisk samarbejde.

Parallelproces

Denne metode bruger jeg i forbindelse med konfliktløsning og mediation. Den består af fem stadier, hvor vi til slut ender med en fremtidig handlingsplan, som sikrer at konflikten ikke optrappes på ny.
1

Den frie fortælling

Her fortæller deltageren eller deltagerne om selve konflikten ud fra eget synspunkt. Jeg stiller spørgsmål undervejs for at sikre, at intet bliver udeladt.
2

Afklaring af behov, bekymringer og interesser

Vi kommer lidt mere i dybden og taler om de vigtigste emner fra den frie fortælling. Hver deltager får lov til at fremhæve sine primære behov, bekymringer og interesser.
3

Brainstorm

Derefter laver vi en klassisk brainstorm for at finde en god løsning på konflikten. Alle forslag er velkomne – jeg udøver ingen censur.
4

Handlingsplan

De mange forskellige løsningsforslag giver grobund for en handlingsplan. Vi starter med at vurdere hver idé. Fungerer den som den er, skal den tilrettes eller er den ikke realistisk at føre ud i livet uanset eventuelle ændringer?
5

Aftale

Vi slutter af med at lave en aftale, der sætter rammerne for selve handlingsplanen. Hvornår og hvordan skal den føres ud i livet? Hvad gør I, hvis nogen ikke overholder den?

Konflikttrappen

Konflikttrappen er god at have i nærheden, måske på en kontorvæg eller i kantinen. På den måde får alle en fornemmelse af eventuelt lurende konflikter, og det bliver nemmere at tage dem i opløbet. Trappen består af syv trin:
Konflikttrappe
Konflikttrappe

Trin 4-7

Her er konflikten vokset til et niveau, hvor det koster relationer. Det kan tage tid at få konflikten talt igennem og få banet vejen for fornyet tillid mellem parterne.

Trin 2-3

Her spidser situationen til, og konflikten bør tages alvorligt. Tager I fat på problemet med hjælp fra en specialist, kan konflikten stadig løses på relativt kort tid.

Trin 1

Det er her almindelige småkonflikter foregår. De kan ofte løses på egen hånd, uden professionel hjælp.

Stresstrappen

Stresstrappen er fin til at få en fornemmelse af arbejdspresset.
Hav den gerne indenfor rækkevidde, så du kan tage temperaturen på arbejdsklimaet.

Trin 1: Tempereret

Her forløber arbejdsdagen som ønsket. Krav og ressourcer modsvarer hinanden, og der er overskud til godt samarbejde.

Trin 2: Opvarmet

Der bliver travlt, og den enkelte medarbejder føler sig presset og har svært ved at bevare overblikket. Allerede her begynder konflikterne at opstå, og det er nu, der skal tages fat i dem, hvis de ikke skal vokse sig større.

Trin 3: Overophedet

Her begynder symptomerne på stress for alvor at melde sig med flere fejl i arbejdet og flere fysiske tegn på stress som fx søvnbesvær og hovedpine.

Trin 4-5: Nedsmeltet og udbrændt

På dette stadie er der dårlig trivsel og nedsat arbejdsevne, hvilket kan føre til sygemeldinger af længere karakter. Der er ikke overskud til at tale tingene igennem, og derfor kan der opstå svære konflikter.

Stresstrappe
Stresstrappe

Trin 1: Tempereret

Her forløber arbejdsdagen som ønsket. Krav og ressourcer modsvarer hinanden, og der er overskud til godt samarbejde.

Trin 2: Opvarmet

Der bliver travlt, og den enkelte medarbejder føler sig presset og har svært ved at bevare overblikket. Allerede her begynder konflikterne at opstå, og det er nu, der skal tages fat i dem, hvis de ikke skal vokse sig større.

Trin 3: Overophedet

Her begynder symptomerne på stress for alvor at melde sig med flere fejl i arbejdet og flere fysiske tegn på stress som fx søvnbesvær og hovedpine.

Trin 4-5: Nedsmeltet og udbrændt

På dette stadie er der dårlig trivsel og nedsat arbejdsevne, hvilket kan føre til sygemeldinger af længere karakter. Der er ikke overskud til at tale tingene igennem, og derfor kan der opstå svære konflikter.