Vision, mission og værdier

Her får du indblik i hvad min vision, mission og værdier er

Mission

Frigive menneskelige ressourcer og dermed sikre rammerne for virksomhedens og medarbejdernes indbyrdes optimering af økonomisk og menneskelig værdiskabelse.

Min vision er:

1

At ethvert menneske bliver set, hørt og respekteret på sin arbejdsplads

(Det skaber tillid og motiverede medarbejdere. Virksomheder med motiverede medarbejdere har en 21% bedre indtjening og 20% højere produktivitet end de virksomheder der har de mindst motiverede medarbejdere, viser Gallups Employee Engagement undersøgelse fra 2019)

2

At menneskelig værdiskabelse vægtes lige så højt som finansiel værdiskabelse

(Det giver glade og motiverede medarbejdere og er med til at løfte overskuddet i virksomheden)

4

At mediation bliver et almindeligt brugt redskab i det danske erhvervsliv

(Konflikter og dårlig stemning giver stressede og syge medarbejdere, hvilket koster de danske virksomheder betragtelige summer hvert år)

Værdier

For at give plads til det enkelte menneske arbejder jeg ud fra værdierne Frihed, Tillid og Tid til reflektion.

Frihed

Frihed under ansvar til selvledelse og indflydelse på dagligt arbejde.

Jeg fokuserer meget på frihed under ansvar. Muligheden for at være selvledende og få indflydelse (så vidt muligt) på det daglige arbejde er dybt motiverende for os mennesker og skaber både glade og effektive medarbejdere.

Tillid

Tillid fra ledelsen til at alle medarbejdere gør deres bedste og kan stå på egne ben.

Med frihed under ansvar følger også en tro på den enkelte medarbejder. En tillid fra ledelsen til at alle medarbejdere gør deres bedste, og derfor kan stå på egne ben (i det omfang det giver mening). Det handler ikke om kontrol, men derimod om inspiration og motivation.

Tid til refleksion

Tid til refleksion for både medarbejdere og ledelse inden nye ændringer sættes i søen.

Forandringsprocesser, konflikter eller andre omvæltninger kræver tid. Jeg fokuserer på at der skabes ro, så både ledelse og medarbejdere får den nødvendige tid til at implementere forandringer på bedst mulig vis, inden eventuelle nye ændringer sættes i søen.

En investering i Frihed, Tillid og Tid til refleksion kommer tilbage som en både menneskelig og økonomisk gevinst.