Konflikt på arbejdspladsen

Få professionel konflikthåndtering fra en upartisk mægler

Konflikter på arbejdspladsen er et grundvilkår. De fleste konflikter løses heldigvis, inden de vokser sig store. Andre konflikter eskalerer imidlertid og bliver destruktive for de involverede parter. Parterne føler afmagt, og den svære situation kaster skygger ud over hele arbejdspladsen. De ansatte oplever et dårligt arbejdsmiljø, melder sig syge og siger måske endda op. Det bliver vanskeligt for dig som leder at nå dine mål.

Eksempler på konflikter:

 • To medarbejdere kan ikke finde ud af at arbejde sammen.
 • En medarbejder mobber en anden.
 • Flere medarbejdere er utilfredse med forandring i organisationen.
 • Medarbejdere der er frustrerede på grund af for mange opgaver.
 • Uenighed om hvilken løsning der skal vælges.

Hvad er konfliktmægling?

Konfliktmægling er førstehjælp og holdbare løsninger i en svær situation.

Konfliktmægling er en afprøvet metode, som er særdeles anvendelig på arbejdspladser. Processen sikrer en tryg og effektiv løsning for alle. Og for dig som leder betyder det, at du er sikret imod uforudsigelige konsekvenser af en given konflikt.
Det styrker tilliden mellem leder og ansatte, når der bliver taget hånd om de problemer, der er. Uanset om det er i den daglige drift eller under store forandringer, så er det vigtigt, at medarbejderne føler sig set og hørt.

Målet er altid at finde frem til en løsning, hvor alle er vindere. Det gælder uanset om der er to eller flere involverede parter i konflikten. Konfliktmægling styrker de menneskelige relationer, fordi forskelligheder parterne imellem udnyttes på en konstruktiv måde.

Både inden for advokatstanden og på mange offentlige og private virksomheder er konfliktmægling en udbredt metode.

Konfliktmægling

Din objektive konfliktmægler

Konfliktmægling handler ikke om at give efter, men om at respektere sig selv og sine værdier, ligesom man respekterer den andens ret til at være anderledes.

Som upartisk og objektiv mægler sikrer jeg, at alle kommer til orde og får indflydelse på konfliktens løsning. Jeg har en baggrund som certificeret mediator og eksamineret proceskonsulent, og mange års erfaring som leder og konsulent. I det arbejde har jeg opnået god ekspertise i håndtering af konflikter og tvister i organisationer.

Når du benytter mig til opgaven, er der tryghed hele vejen.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak.

Sådan løser jeg konflikten

 

Vi starter med en samtale via telefon eller mail, hvor jeg får indsigt i konfliktens baggrund og de implicerede parter. Derefter laver vi en aftale om, hvor og hvornår selve konfliktmæglingen skal finde sted.

Herunder kan du se et eksempel på forløbet:

 1. Konfliktens parter fortæller
  Min konfliktmægling starter altid med en introduktion til selve konflikten, hvor hver enkelt deltager beretter om sin oplevelse af situationen. Undervejs stiller jeg spørgsmål, så sagen belyses fra alle vinkler. Resten af deltagerne lytter uden at afbryde og forsøger at forstå konflikten set fra en andens synspunkt. Det handler ikke om at diskutere og finde modargumenter, men derimod om at lytte med en åben og objektiv tilgang.
 2. Vi afdækker parternes behov, bekymringer og interesser
  Her får den enkelte deltager mulighed for at sætte ord på det vigtigste fra den frie fortælling, hvor konflikten blev introduceret. Vi taler om behov, bekymringer og hvilke interesser vedkommende har i forhold til løsning af konflikten. Igen lytter resten af deltagerne uden at afbryde.
 3. Brainstorm
  Dernæst følger en brainstorm, hvor deltagerne i fællesskab kommer med gode idéer til løsning af konflikten. Her skal alle tænkelige forslag på bordet, uden forbehold.
 4. Vi udarbejder en handlingsplan
  Ud fra brainstormens løsningsforslag skal deltagerne nu forsøge at udarbejde en realistisk handlingsplan. Vi tager alle forslag op i plenum og vurderer dem enkeltvis. Vi undersøger, hvorvidt de kan fungere som de er, om de skal ændres lidt, eller om de ikke er mulige at realisere.
 5. Vi indgår en fælles aftale
  Til sidst aftaler vi, hvordan og hvornår handlingsplanen skal implementeres. Vi taler også om mulige løsninger, hvis aftalen ikke overholdes af alle parter samt booker et opfølgningsmøde, hvis relevant.

Din arbejdsplads sparer penge

Uløste konflikter koster både penge og menneskelige ressourcer, derfor betaler det sig altid at købe professionel hjælp til konflikter, som er gået i hårdknude. Både til at løse dem og til at sikre, at de ikke eskalerer.

Konflikter på arbejdspladsen kan tage mange ressourcer. Det skyldes især, at vores organisationer vokser i størrelse og kompleksitet. De nye samarbejdsformer kræver nemlig flere beslutninger på gruppeplan, hvilket giver grobund for konflikter.

Uløste konflikter har både betydning for medarbejdernes moral, deres evne til at samarbejde samt virksomhedens overskud. Med hjælp fra en professionel konfliktløser tager du som leder hånd om en svær situation til gavn for såvel dine medarbejdere som din arbejdsplads.

Det med småt

 

Hvor lang tid tager en konfliktmægling?

Typisk vil en konflikt kunne løses på en dag – kort eller lang, afhængig af konfliktens omfang og antal deltagere. Ofte vil det være en god idé med et opfølgende møde.

 

Hvad koster det?

Se min prisliste her eller kontakt mig.

 

Praktisk information

På selve dagen for konfliktmæglingen kommer jeg ca. 45 minutter før start. I anviser et lokale og sørger for flipover eller tavle med skriveredskaber. I sørger også for forplejning i løbet af dagen.

Transportudgifter afholdes af kunden.

En anden mulighed er at leje et ugeneret mødelokale med forplejning på Nupark hvor jeg har kontor.

Kontakt mig

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak enten via telefon, mail eller kontaktformularen nederst på siden.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Leila Boel
Telefon: 40 11 54 05
E-mail: info@leilaboel.dk