Sådan skaber du høj medarbejdertilfredshed

– til trods for Corona

Corona… Vi orker næsten ikke at høre mere om det – eller jeg gør i hvert fald ikke, men alligevel er den lumske Covid-19 centrum for dagens gode råd, som handler om at øge medarbejdertilfredsheden i en tid med kontinuerlige forandringer på arbejdspladsen.

Coronapandemien har bragt mange uforudsete hændelser med sig, ikke mindst på de danske arbejdspladser. Vi spritter af som aldrig før, men det er bare én ud af mange forandringer, som samlet set har stor betydning for det psykiske arbejdsmiljø.

Her i efteråret oplever mange ansatte igen at blive hjemsendt for at holde smittetrykket nede. Nogle arbejder i skiftehold og må være på kontoret hver anden uge, mens andre får lov til at møde ind hver dag under skærpede omstændigheder.

Børnene går i skole og daginstitutioner igen, men også her sætter Corona fortsat sit præg på rutinerne. Nogle steder er åbningstiderne stadig begrænsede, nogle steder bliver børnene sendt hjem så snart næsen løber, og allestedsnærværende er risikoen for et muligt smittetilfælde og en efterfølgende karantæne.

Det er længe siden, vi har kunnet læne os tilbage og nyde en hverdag, hvor alt bare kører som det plejer. Over et halvt år faktisk, og det er en lang periode med nye processer, kontinuerlige forandringer og frygt for nedskæringer.

Usikkerhed kræver handling

Netop forandringer og den dertilhørende usikkerhed har stor indflydelse på graden af medarbejdertilfredshed. Derfor skal vi være ekstra opmærksomme på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø frem til den dag, hvor Corona ikke længere sætter dagsordenen. Ellers risikerer vi øget frustration og utilfredshed, som i sidste ende kan føre til opsigelser eller sygemeldinger.

Forventningsafstemning, dialog og tillid er nødvendigt for at opretholde en høj grad af medarbejdertilfredshed. Dertil kommer oplevelsen af at føle sig hørt og respekteret af sin arbejdsgiver.

Og hvad skal du så som leder eller arbejdsgiver gøre, for at dine medarbejdere føler sig set og hørt i en tid med store forandringer?

Helt konkret, så skal du sørge for at opretholde et højt informationsniveau, så alle medarbejdere forstår, hvilke retningslinjer der gælder for mødeafholdelse, hjemmearbejde, kantine osv. Du skal kontinuerligt arbejde for at forankre alle nye indsatser hos hele din stab, og så skal du overveje at øge mængden af statussamtaler og dialogmøder mellem den enkelte medarbejder og dennes leder.

Uanset om dit mål er forebyggelse eller afhjælpning, så kan jeg hjælpe dig med at få en så gnidningsfri forandringsproces som muligt. Jeg fungerer som en upartisk specialist, der sørger for at alle medarbejdere føler sig set, hørt og respekteret. Jeg bidrager til at løse usagte frustrationer og misforståelser, hjælper den enkelte med at finde en løsning på udfordringerne og genopretter tilliden på arbejdspladsen.

Det giver tilfredse medarbejdere, og det giver plus på bundlinjen.

Mediator Leila Boel

Leila Boel
Jeg er uddannet mediator og proceskonsulent. På bloggen her deler jeg min viden om mediation, mægling og konflikthåndtering i virksomheder, kommuner, regioner og foreninger.

Find mig på LinkedIn

Udbyg dit netværk og følg med, når jeg poster tips og tricks, der kan hjælpe dig med at forebygge konflikter.
Find mig

Hvorfor bruge en mediator?

Uløste konflikter kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, og derfor betaler det sig altid at få hjælp fra en professionel. Kontakt mig for en uforpligtende snak - det koster ikke noget.
Kontakt