Mennesker er klogere end dyr

Er vi ikke?

Foråret nærmer sig så småt, selvom vi ikke helt mærker det endnu. Jeg bor ned til en lille fjord og nyder at have naturen tæt på. Jeg følger interesseret med i alle de små ting, som fortæller mig, at der er forår i luften, på trods af regn, slud og frostgrader. Jeg har hørt lærken, viben og rørdrummen, som kalder på en mage. Og vi har fået et svanepar tæt på, som fredsommeligt har svømmet rundt i nogle dage – på det der engang var mark, men som nu er forvandlet til en del af fjorden på grund af alt for meget regn.

Freden blev dog pludselig brudt forleden, hvor jeg hørte vingebask og voldsomme plask i vandet. Det viste sig, at endnu et svanepar havde indfundet sig. De to hanner sloges på livet løs. Det fortsatte indtil det blev mørkt. Og det var det første, jeg hørte igen næste morgen, da jeg åbnede vinduet. Da jeg kom hjem om eftermiddagen, var kampen dog overstået, og der var kun et svanepar tilbage. Den svage part havde måttet opgive og fortrække.

Det fik mig til at tænke på, hvor privilegerede vi mennesker egentlig er. Vi har mulighed for at vælge noget andet end slagsmål og konfrontationer med en vinder og en taber – og deraf ofte uoprettelige skader.

Slagsmål som en løsning på almindelig strid ser vi stort set ikke mere – i hvert fald yderst sjældent når det kommer til stridigheder på arbejdspladsen, i bestyrelsen eller foreningen. Konfrontationer med en vinder og en taber er dog stadig helt gængs, men vi vælger i stigende grad retssagerne fra til fordel for en konfliktmægling, som både er billigere og sikrer at parterne i sagen kommer derfra med selvrespekten og ofte også relationen i behold.

Når jeg arbejder med konfliktmægling, er det netop, fordi det betyder utrolig meget for mig, at den enkelte føler sig set, hørt og forstået. At man får mulighed for at forklare de bagvedliggende årsager til ens valg, og at der bliver gjort en oprigtig indsats for at bidrage til forståelse.

Det at forsøge at indtage en neutral rolle i forhold til modparten og forestille sig, at det er en helt fremmed, der sidder overfor én og fortæller sin historie, kan gøre det nemmere at forstå modpartens bevæggrunde. Men det er svært at indtage den rolle, når man er involveret i konflikten og ofte voldsomt følelsesmæssigt berørt af den, og netop derfor kan en konfliktmægler gøre en stor forskel.

I rigtig mange tilfælde bunder konflikten i misforståelser, og det at få tingene talt grundigt igennem med en konfliktmægler, er ofte nok til at man kan komme videre på en konstruktiv måde.

Udover de menneskelige relationer skal du ikke tage fejl af, at der også kan gå store økonomiske værdier til spilde i uløste konflikter. Det betaler sig altid at få en konflikt løst.

Mediator Leila Boel

 

Leila Boel
Jeg er uddannet mediator og proceskonsulent. På bloggen her deler jeg min viden om mediation, mægling og konflikthåndtering i virksomheder, kommuner, regioner og foreninger.

 

Find mig på LinkedIn

 

Udbyg dit netværk og følg med, når jeg poster tips og tricks, der kan hjælpe dig med at forebygge konflikter.
Find mig

Hvorfor bruge en organisationsrådgiver?

 

Mit mål er altid at højne arbejdsglæde, effektivitet og motivation, så din virksomhed kommer styrket ud efter et forløb med mig.
Kontakt