Derfor bliver dine medarbejdere udbrændte

Hver eneste dag – året rundt – er 35.000 danskere sygemeldt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø.

Hver eneste dag – året rundt – er 35.000 danskere sygemeldt på grund af et psykisk dårligt arbejdsmiljø. De er stressede, udbrændte eller har udviklet en depression, og det kan tage måneder, før de er tilbage på fuld tid.

Enhver, der har prøvet bare at snuse til en sygemelding baseret på stress eller depression, ved, hvor store personlige omkostninger det har. Og tager vi de økonomiske briller på, så ved enhver virksomhedsejer eller HR-chef også, hvor dyr sådan en sygemelding kan være.

Sænker vi antallet af udbrændte medarbejdere, så øger vi altså både livskvaliteten hos det enkelte individ og sparer danske virksomheder for tusindvis af kroner, som de ellers skulle have brugt på vikartimer, oplæring, administration osv.

Og hvordan gør vi så det? Det kommer jeg ind på om lidt, men først skal vi se på, hvorfor dine medarbejdere bliver udbrændte.

Overraskende årsag

I 2013 udkom et interessant studie fra Aarhus Universitetshospital. Det giver nogle overraskende svar på spørgsmålet om, hvorfor danske medarbejdere bliver så udbrændte, at en sygemelding er den eneste løsning. Og det giver os nogle interessante virkemidler i kampen mod arbejdsrelateret stress og depression.
Arbejdspres, høje krav og stramme deadlines er ofte kritiske punkter på dagsordenen, når vi snakker forebyggelse af stress og udbrændte medarbejdere, men de Aarhusianske forskere peger på en anden vigtig faktor.

Deres forskningsresultater viser nemlig, at selve arbejdsmiljøet og følelsen af at blive hørt har stor betydning for humøret blandt de ansatte. Vi mennesker har brug for at føle os værdsat og retfærdigt behandlet, og sker det ikke, øges risikoen for en arbejdsrelateret depression.

Forskerne anbefaler altså de danske virksomheder at fokusere på en øget følelse af retfærdighed blandt deres medarbejdere. Helt konkret anbefaler de en lederstil baseret på et klart ønske om ordentlighed, med respekt for den enkelte og med klare og gennemskuelige arbejdsgange.

Undervurderede konsekvenser

Vi undervurderer desværre stadig ofte, hvor store konsekvenser det kan have, når medarbejderne føler sig overhørt eller uretfærdigt behandlet. Der findes ansatte, som hverken føler sig set eller hørt. Det oplever jeg som konfliktmægler og mediator, når jeg blandt andet hjælper med at styrke følelsen af retfærdighed hos den enkelte.
Jeg arbejder for at skabe en virksomhedskultur, hvor medarbejdere og ledelse taler åbent med hinanden. Hvor alle føler sig set, hørt og respekteret, og hvor der sættes aktivt ind for at forebygge og afhjælpe konflikter.

For dine medarbejderes skyld (såvel som din bundlinjes) så er det en ekstra tanke værd at overveje alle de negative følgevirkninger, der kan opstå, hvis dine medarbejdere ikke føler sig set eller hørt. Selvom danske virksomheder generelt har stort fokus på trivsel og det psykiske arbejdsmiljø, så må vi ikke glemme tallene. 35.000 danske medarbejdere er sygemeldt på grund af arbejdsrelateret stress, depression eller udbrændthed lige nu, mens du læser indlægget her. Det synes jeg, er 35.000 for mange.

Mediator Leila Boel

Leila Boel
Jeg er uddannet mediator og proceskonsulent. På bloggen her deler jeg min viden om mediation, mægling og konflikthåndtering i virksomheder, kommuner, regioner og foreninger.

Find mig på LinkedIn

Udbyg dit netværk og følg med, når jeg poster tips og tricks, der kan hjælpe dig med at forebygge konflikter.
Find mig

Hvorfor bruge en mediator?

Uløste konflikter kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, og derfor betaler det sig altid at få hjælp fra en professionel. Kontakt mig for en uforpligtende snak - det koster ikke noget.
Kontakt