Skab værdi med en upartisk proceskonsulent

Med hjælp fra en erfaren facilitator kan du styre udenom dårlig trivsel, sygemeldinger og mulige opsigelser

I en driftig virksomhed eller organisation oplever medarbejderne ofte forandringer på grund af fusioner, organisationsændringer eller nye vækstmål. Mange kommer i klemme i overgangen fra det kendte til det nye, og føler sig frustrerede og stressede. Nogle melder sig syge, måske i længere tid. Resultatet er en negativ spiral, der udfordrer ledelsens virke og mål.

Hvad er en proceskonsultation?

Proceskonsultation er en anerkendt, effektiv og veldokumenteret metode, som anvendes i mange forskellige brancher og sammenhænge.

En ekstern proceskonsulent hjælper med at håndtere nye tiltag og ændringer på arbejdspladsen, så de bliver så smertefrie som mulige. Med min hjælp kan I således skabe et fælles fundament for kommende eller igangværende forandringsprocesser, som sikrer motiverede og engagerede medarbejdere nu og fremover.

Rådgivningen fungerer ved, at jeg bliver tilknyttet jeres arbejdsplads i en aftalt periode, hvor jeg, sammen med jer, sikrer at alle medarbejdere kommer godt og helskindet igennem processen. Målet er, at de er trygge undervejs, at de bliver inddraget på passende vis samt at de udfolder deres fulde potentiale, når processen er tilvejebragt.

I forandringsprocesser er der meget på spil for den enkelte medarbejder, og hvis de føler, at de blot er en brik i et større spil, kan de blive usikre og tappede for energi. De kan blive syge og stressede, og der kan opstå konflikter.

Jeg fokuserer på, at den enkelte medarbejder bliver lyttet til, anerkendt og inddraget i processen. Det er nøglen til et godt forløb.

Proceskonsultation

Din objektive proceskonsulent

Som upartisk og objektiv proceskonsulent bistår jeg ledelsen med en given forandring. Min tilgang er tillid, respekt og anerkendelse, og målet er holdbare løsninger og glade medarbejdere.

Jeg kan hjælpe uanset om I står over for en ny forandring, der skal implementeres, eller om I er midt i en forandring, der er løbet af sporet. Jeg er både uddannet proceskonsulent og mediator, hvilket betyder at jeg har god erfaring med konfliktløsning.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende vurdering af netop din situation.

Sådan rådgiver jeg

 

Vi starter med en kort samtale i telefonen eller kommunikerer via mail. Her fortæller du om situationen, så jeg får indblik i, hvilken forandring der er tale om, hvem de implicerede er osv.

Hvert forløb er unikt og tilrettelægges individuelt, men typisk vil vi bevæge os igennem seks faser:

Trin 1
Den første kontakt.
Telefonmøde eller mailkorrespondance

Trin 2
Formøde

Trin 3
Design af proces

Trin 4
Enighed om aftale

Trin 5
Udførelse af opgaven

Trin 6
Evaluering og justering

Jeg brænder for at få hjerteenergien i spil. At se den enkelte medarbejder, at give plads og ikke tage nogen for givet.

Det tager ofte lang tid for medarbejderne at finde den rette hylde efter en forandringsproces, og derfor kan det være en god ide at tage noget af det gamle med over i det nye. En passionsafklaring med hensyn til jobindhold er et muligt redskab for at hjælpe den enkelte til rette og hermed yde bedst muligt i virksomheden.

Der er mange veje at gå. Dialog, individuelle samtaler, gruppesamtaler, temadag og workshop er grundlæggende metoder. Mediation i grupper eller individuel mediation er også mulige redskaber.

Hvorfor bruge penge på en proceskonsulent?

Store og komplekse organisationer fordrer ofte, at ledelsen bruger meget energi på forandringer. Det øger risikoen for, at mange medarbejdere føler sig fortabte, mister arbejdsglæden og måske siger op. Det er synd og skam, og negative tendenser kommer let til at præge arbejdspladsen.

Derfor er det en god ide at få hjælp af en dygtig proceskonsulent. På den måde tager du aktivt ansvar for dine ansattes ve og vel. De vil respektere dig og hele arbejdspladsen for det.

Samtidig sparer du penge. Både menneskeligt og økonomisk betaler det sig at få alle med i en forandringsproces.

Praktisk information

 

Hvor lang tid tager en proceskonsultation?

Da der er tale om en proces, vil vi oftest aftale et forløb over en tid, hvor jeg med mellemrum kommer hos jer. Forløbet bliver 100 % individuelt tilrettelagt for jeres arbejdsplads.

 

Hvad koster det?

Se min prisliste her eller kontakt mig for et uforpligtende tilbud.

Transportudgifter afholdes af kunden.

Kontakt mig

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak enten via telefon, mail eller kontaktformularen nederst på siden.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig.

Leila Boel
Telefon: 40 11 54 05
E-mail: info@leilaboel.dk