Coachende mediation2018-07-10T15:42:01+00:00

COACHENDE MEDIATION

I coachende mediation bruger man de samme principper som i almindelig mediation. Den største forskel er, at den er personlig, beregnet for én person ad gangen.

Har man en indre konflikt, man har brug for at få løst, kan en coachende mediation være et redskab, som kan bruges på det personlige plan. En indre konflikt har man når man tumler med noget alene, uden at det involverer andre.

En coachende mediation kan også bruges når man tumler med noget som involverer andre, og hvor man ikke ønsker at involvere den/de andre – i hvert fald ikke i første omgang.

Eksempler på det kunne være:

I et firma er der problemer i personalegruppen og en leder ønsker hjælp til hvordan han/hun selv kan forsøge at løse konflikten. Lykkes det ikke, kan jeg efterfølgende mediere i gruppen.

En virksomhedsejer har en uoverensstemmelse med en anden virksomhedsejer og ønsker sparring i forhold til om han/hun selv kan forsøge at løse det.

Har man eks. en konflikt med kommunen, kan jeg hjælpe i forhold til hvordan man selv forsøger at løse det. Jeg kan efterfølgende gå med som bisidder hvis det viser sig nødvendigt.

På en institution for unge kan coachende mediation bruges både i forhold til den unge alene og i forhold til en kontaktperson alene.

En coachende mediation kan bruges i alle sammenhænge hvor der er et ønske om selv at forsøge at løse konflikten i første omgang. Det kan eks. også gælde i forhold til nabostridigheder, en skilsmisse eller andre problematikker der er gået i hårdknude.